Договір інвестування будівництва (пайової участі у фінансуванні будівництва) житла у правові системи України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Договір інвестування будівництва (пайової участі у фінансуванні будівництва) житла більшістю правознавців розглядається як різновид господарсько-правового договору, що має специфічний характер і мету.
Опис
Ключові слова
інвестування будівництва, договір, фінансування будівництва
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
DOI
ORCID:
УДК