Правове забезпечення соціальної політики: аналіз Конституції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Соціальна політика є однією з найважливіших галузей державної діяльності, оскільки її метою є забезпечення благополуччя і задоволення потреб громадян. Конституція України визначає основні принципи соціальної політики, які повинні бути забезпечені державою.
Опис
Ключові слова
231 Соціальна робота, соціальна політика, Конституція України
Бібліографічний опис
Матеріали до 79–ї звітної студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекція «Соціальна робота», Підсекція «Диференціальна і спеціальна психологія», Підсекція «Практичної та клінічної психології», Підсекція «Соціальна психологія», Підсекція «Педагогічні науки» 24–28 квітня 2023 р. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК