Сучасні підходи до визначення статусу морського торговельного судна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Міжнародне мореплавство є одним із найважливіших видів економічної діяльності держав у Світовому океані, оскільки переважна більшість світового вантажообігу припадає саме на морський транспорт. Затребуваність морського транспорту для світової економіки у поєднанні із науково-технічним прогресом зумовлює виникнення нових та перспективних проєктів торговельних суден і судноподібних конструкцій, включаючи плавучі морські платформи, безпілотні морські транспортні засоби, безпілотні торгові судна тощо.
Опис
Ключові слова
міжнародне мореплавство, статус морського торговельного судна
Бібліографічний опис
Матеріали 77-ї наук. конф. професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (23–25 листоп. 2022 р., м. Одеса) / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. – Одеса : Олді+, 2022.
DOI
ORCID:
УДК