Проектування інформаційних систем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропоновані методичні вказівки стануть у нагоді при виконанні курсових проектів з обов’язкової дисципліни «Проектування інформаційних систем», яка викладається студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» факультету математики, фізики та інформаційних технологій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Методичні вказівки можуть бути корисні для студентів ІТ-спеціальностей закладів вищої освіти при опануванні ними дисциплін з проектування баз даних та інформаційних систем.
Опис
Методичні вказівки
Ключові слова
інформаційні системи, проектування інформаційних систем, архітектура інформаційних систем, безпечний доступ до баз даних інформаційних систем, шаблони проектування користувальницьких інтерфейсів, CASE-системи, побудова інформаційних систем, захист даних в інформаційних системах, 126 Інформаційні системи та технології
Бібліографічний опис
Проектування інформаційних систем : метод. вказівки до курс. проектування студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 126 «Інформ. системи та технології» / уклад.: Є. В. Малахов, О. І. Розновець, – Одеса : Олді+, 2023. – 54 с.