Деякі питання спеціальної осудності суб’єкта злочинів в сфері використання техніки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В умовах стрімкого розвитку суспільства в доктрині кримінального права виникає низка питань, пов’язаних з відповідальністю за необережне заподіяння шкоди при використанні техніки, враховуючи протиріччя між психофізичними можливостями людини, з одного боку, і складністю сучасних технічних об’єктів — з іншого. Навіть незначне порушення правил безпеки при експлуатації (використанні) складних технічних систем (джерел підвищеної небезпеки), вчинене через необережність, може привести до тяжких наслідків.
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК