Випускники історичного факультету ОДУ імені І. І. Мечникова — співробітники Інституту історії України НАН України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Відновлення університетської форми освіти в радянській Україні (1933) та створення Інституту історії України у системі республіканської академії наук (1936) відбулось лише з кількарічною різницею. З огляду на наявність історичних факультетів в кожному з п’яти новостворених/відновлених університетів, академічний центр, очевидно, мав відігравати спрямовуючу, координуючу роль в історичній науці, значення якої в радянський системі, як відомо, було вельми вагомим через їхні можливості ідеологічного впливу на суспільство. Втім треба розуміти, що процес цей не міг бути однобічним, адже саме університетські історики мали стати потенційними кадрами найвищої наукової інституції УРСР у названій царині.
The article is devoted to the explorations of biographical details of his¬torians of the Institute of History of Ukraine of National Academy of Sci¬ences of Ukraine related to historical faculty of Odessa I. I. Mechnykov national university — birth, high education, starting of labor activity.
Опис
Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 вересня 2014 року): зб. наук. праць / гол. редкол.: В. С. Дорофєєв ; НАН України, Ін-т історії України [та ін.] . – Одеса : Астропринт, 2014
Ключові слова
Горбатюк, Володимир Тимофійович, Лещенко, Микола Никифорович, Гуржій, Іван Олександрович, Компанієць, Іван Іванович, Мартьянов, Костянтин Федорович, Кульчицький, Станіслав Владиславович, Заремба, Сергій Захарович, випускники історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова
Бібліографічний опис
Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25-26 вересня 2014 року): зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК