Роль фінансових інновацій у розвитку національних економік (на прикладі окремих країн)

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розвиток національних економік у сьогоденні поєднує у собі значну кількість факторів та базується на індивідуальних перевагах та недоліках. В умовах постійних змін основа для конкурентних переваг постійно трансформується. Однак незмінною залишається складова інноваційного процесу, який постійно намагається вдосконалити та покращити існуючі практики та методики. Загальні тенденції інноваційного розвитку хоч і характерні для багатьох країн, не описують та не враховують індивідуальні особливості розвитку національних економік. Для кожної окремої фінансової системи країни характерно впровадження тих чи інших фінансових інновацій, основна ціль яких заключається у підвищенні загальної ефективності, зниженні супутніх витрат та пошуку нових революційних методів та методик взаємодії суб’єктів системи.
Опис
Ключові слова
6.030203 міжнародні економічні відносини, фінансові інновації, роль ІТ, фондовий ринок, Сінгапур, Гонконг, Україна
Бібліографічний опис
Куниця, В. С. Роль фінансових інновацій у розвитку національних економік (на прикладі окремих країн) = Role of Financial Innovations in the Development of National Economies (in the Case of Selected Countries) : дипломна робота бакалавра / В. С. Куниця; наук. кер. А. О. Кифак; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т міжнар. відносин, політології та соціології, Каф. світ. господ. і міжнар. економ. відносин. – Одеса, 2018. – 65 с.
DOI
ORCID:
УДК