Теоретичний аналіз сучасних поглядів на поняття «емоційне вигорання»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті аналізується сучасний стан проблеми вивчення емоційного вігорання у вітчизняній і зарубіжній літературі.
The article analyzes the current state of the problem of studying the emotional burning in psychological science in the national and foreign literature. We clarified the concept of "experience of burnout," presented its structure as a system of mental properties from the standpoint of the subject-activity approach proved its structural-dynamic model.
Опис
Ключові слова
емоційне вигорання, дослідження вигорання, burnout, experiencing of the burnout, structural components of burnout, emotional burnout, study of burnout
Бібліографічний опис
Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 червня 2014 року / гол. редкол.: Л. М. Дунаєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ін-т інноваційної та післядипломної освіти [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 .
DOI
ORCID:
УДК