Лексико-семантичні особливості онімного простору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Монографія «Типологічна ономастика»: Перша книга «Лексико-се-мантичні особливості онімного простору» — новий науковий напрям, започаткований одеськими фахівцями-ономастами канд. філол. наук Олексієм Михайловичем Скляренком та канд. філол. наук Ольгою Миколаївною Скляренко. В центрі уваги дослідження — вузлові проблеми типологічної ономастики (теоретичної ономастики). Порівняльне вивчення ономастичної сфери лексики у монографії відбувається за допомогою ономастичного мислення, ономастичних традицій і смаків, ономастичних ідей, які реалізуються, відбиваються в топонімії схожими або відмінними способами, підтверджують гіпотезу про ізоморфізм та аломорфізм у топонімії різних країн. Монографію побудовано на великому фактичному матеріалі сучасних географічних назв України, Росії, Білорусі, Великої Британії, США, Канади, Австралії, Німеччини, Франції, Італії та інших країн, що має важливе значення для славістики, романістики та германістики.
Опис
Ключові слова
ономастичні пролегомени, ономастична лексикологія, ономастичні етюди
Бібліографічний опис
Скляренко О. М. Типологічна ономастика : у 5 кн. / О. М. Скляренко, О. М. Скляренко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2012. - Кн. 1 : Лексико-семантичні особливості онімного простору. – 2012.
DOI
ORCID:
УДК