Медіатор у кримінальному провадженні: поняття та вимоги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Альтернативні способи вирішення правових конфліктів відомі здавна. В античній Греції дрібні спори вирішувалися судом посередників-діететів. За доби раннього середньовіччя в Європі, в умовах розвалу інститутів римської імперської влади, посередництво та медіація у вирішення конфліктів стали основними способами вирішення конфліктів. Елементи примирення, посередництва і відновного правосуддя простежуються в Україні із часів Київської Русі. Своїм початком вони мали некаральні суспільні засоби впливу на правопорушника, які знаходили прояв у компенсації нанесеної правопорушником шкоди, тощо.
Опис
Ключові слова
медіація, кримінальне провадження, медіатор
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: 3-і юр. читання : матер. ювілейної всеукр. дистанційн. наук. конф. (Одеса, 10 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2020.
DOI
ORCID:
УДК