Правознавство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Навчальний посібник має на меті надання допомоги студентам неюридичних спеціальностей ОНУ ім. І. І. Мечникова у вивченні курсу «Правознавство». Містить загальні положення з основ теорії держави та права, загальні засади конституційного, цивільного, сімейного, трудового, адміністративного та кримінального законодавства та учбову і нормативну літературу до вивчення курсу. Навчальний посібник розрахований на студентів неюридичних спеціальностей ОНУ ім. І. І. Мечникова, які вивчають Правознавство згідно з учбовим планом і відповідає структурному змісту навчальної програми з «Правознавства».
Опис
Ключові слова
Основні закономірності виникнення та розвитку держави, Право як засіб соціального регулювання, Система органів влади в Україні, Правовий статус людини та громадянина, Основи цивільного законодавства України, Основи сімейного законодавства України, Основи трудового законодавства України, Основи адміністративного права України, Основи кримінального законодавства України
Бібліографічний опис
Гринь, О. Д. Правознавство : навч. посіб. [для студ. неюридичних спец. у вивченні курсу «Правознавство»] / О. Д. Гринь, О. І. Донченко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2016 .
DOI
ORCID:
УДК