Гуманітарна складність та техніка рецепції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Конструкт гуманітарна складність був уведений до наукового обiгу кілька років тому. Доцільність використання нового словосполучення обумовлюється наступними чинниками. Будь-які сучасні гуманітарні дослідження, в якій би галузі гуманітарного знання вони не здійснювалися, зазнають значних міждисциплінарних впливiв. Як наслiдок відбувається своєрідне «розмивання» тих чи iнших дослідницьких підходів, позицій. В текстах з ׳являються безлічі випадкових відхилень, які складно враховувати і на які, одночас, не можливо не звертати уваги. Фактично, це один з варіантів прояву гуманітарної складності, яка більш детально розглядалася автором цього тексту в публікаціях.
Опис
Ключові слова
гуманітарна складність, рецепція, складність
Бібліографічний опис
«Методологія та технологія сучасного філософського пізнання»: тези доповіді опубліковані в матеріалах конф. (Одеса, 25-26 трав. 2018 р.). – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського, 2018.
DOI
ORCID:
УДК