Фізичні методи дослідження речовини. Розділ «Методи коливальної молекулярної спектроскопії»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки рекомендовані здобувачам вищої освіти факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти. Можуть використовуватися здобувачами спеціальностей 102 Хімія, 014 Середня освіта. Хімія, 226 Фармація. Промислова фармація.
Опис
Ключові слова
фізичні методи дослідження речовини, спектральні методи, спектральний аналіз, коливальна молекулярна спектроскопія, інфрачервона спектроскопія, 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія), 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Фізичні методи дослідження речовини. Розділ «Методи коливальної молекулярної спектроскопії» [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. для самост. роботи здобувачів 3 курсу ф-ту хімії та фармації першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 102 Хімія / уклад.: О. О. Стрельцова, А. Ф. Тимчук, О. В. Перлова, О. М. Пуріч. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2024. – 32 с. – 1,1 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
544.03