Проблеми визначення готовності майбутніх міжнародників до професійної діяльності у контексті глобалізаційних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Центр наукових публікацій
Анотація
Набуття Україною державної незалежності, визнання її повноправним суб’єктом міжнародних відносин поставили на порядок денний питання про розробку зовнішньополітичного курсу. Проблема полягає в тому, що швидкий прорив України в умовах глобалізації зіткнувся з неготовністю суспільства, зокрема його політичної еліти, до ефективного і динамічного розв’язання завдань державотворення, в тому числі у сфері зовнішньої політики. Це виявилося, насамперед, у відсутності готових кадрів до професійної діяльності в контексті процесів глобалізації. Наявність комплексу теоретичних і практичних проблем професійної підготовки міжнародників, викликаних цими процесами, обумовлює необхідність дослідження сприйняття означених феноменів майбутніми фахівцями і вироблення стратегій адаптації до них.
Опис
«Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони»: Міжнародна конференція (Київ; 27 вересня 2014р.): збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій,
Ключові слова
відбудовування адекватного сучасним умовам контенту професійної освіти, глобалізація, готовність фахівців-міжнародників до професійної діяльності в контексті глобалізаційних процесів
Бібліографічний опис
«Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони»: Міжнародна конференція (Київ; 27 вересня 2014р.)