Проблеми визначення готовності майбутніх міжнародників до професійної діяльності у контексті глобалізаційних процесів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Центр наукових публікацій
Анотація
Набуття Україною державної незалежності, визнання її повноправним суб’єктом міжнародних відносин поставили на порядок денний питання про розробку зовнішньополітичного курсу. Проблема полягає в тому, що швидкий прорив України в умовах глобалізації зіткнувся з неготовністю суспільства, зокрема його політичної еліти, до ефективного і динамічного розв’язання завдань державотворення, в тому числі у сфері зовнішньої політики. Це виявилося, насамперед, у відсутності готових кадрів до професійної діяльності в контексті процесів глобалізації. Наявність комплексу теоретичних і практичних проблем професійної підготовки міжнародників, викликаних цими процесами, обумовлює необхідність дослідження сприйняття означених феноменів майбутніми фахівцями і вироблення стратегій адаптації до них.
Опис
«Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони»: Міжнародна конференція (Київ; 27 вересня 2014р.): збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій,
Ключові слова
відбудовування адекватного сучасним умовам контенту професійної освіти, глобалізація, готовність фахівців-міжнародників до професійної діяльності в контексті глобалізаційних процесів
Бібліографічний опис
«Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони»: Міжнародна конференція (Київ; 27 вересня 2014р.)
DOI
ORCID:
УДК