Економічна доцільність переробки відходів при формуванні конкурентоздатної економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В.В.
Анотація
Створення умов щодо залучення корисних відходів у виробничий процес з метою збереження природних ресурсів, на сучасному етапі, є конче необхідним, котре викликано зменшенням загальної кількості природних ресурсів, та як наслідок - стрімким підвищенням ринкових цін на них, як приклад, постійно зростаюча ціна на природний газ, від якого залежить практично вся промисловість країни, тощо.
Опис
Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 31 березня - 1 квітня 2011 р. / уклад.: С. Г. Васильєв ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Букаєв В.В., 2011.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 31 березня - 1 квітня 2011 р.
DOI
ORCID:
УДК