Модернізація регулювання банківського сектору країн ЄС в посткризовий період

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У теперішній час регулювання і пруденційний нагляд за банківською діяльністю в країнах Європейського Союзу базуються на уніфікованих правилах Базельського комітету з питань банківського нагляду, відомих як «Базель-I», «Базель-II», «Базель-III». Вони носять всеосяжний характер і включають перелік рекомендацій до ліцензування банківської діяльності, системи критеріїв щодо визначення достатності банківського капіталу, формування резервів на можливі втрати по позиках, ведення бухгалтерського обліку банків за міжнародними стандартами.
Опис
Ключові слова
модернізація, банківський сектор, країни ЄС, посткризовий період
Бібліографічний опис
Сьома Міжнародна науково-практична конференція "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності" : збірник / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Програма ЄС ім. Жана Моне; за заг. ред.: С. О. Якубовський, І. А. Ломачинська. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017. – 83 с.
DOI
ORCID:
УДК