Психологічна робота з залежностями: консультування, психотерапія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом психологічного напрямку, рекомендації допомагають при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
Опис
Ключові слова
психологічна робота, психоактивні речовини, залежна поведінка особистості, психології залежності, психологічна допомога клієнтам з залежною поведінкою, залежна поведінка, хімічні залежності, нехімічні (поведінкові) залежності, профілактика залежності, терапія залежності, психологія особистості залежних, психологічне консультування психологічних залежностей, діагностика залежності, психотерапевтична інтервенція на різних етапах перебігу залежності, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Психологічна робота з залежностями: консультування, психотерапія : метод. рек. до спец. курсу «Психолог. робота з залежностями: консультування, психотерапія» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти за спец. 053 «Психологія» / уклад.: Т. Д. Мостова. — Одеса, 2023. — 24 с.
DOI
ORCID:
УДК