Этические и эстетические нарративы классической литературы в пространстве исторических эпох

Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Современное состояния психологической науки характеризуется тем, что наряду с классическими направлениями существенную территорию начинают отвоевывать и такие отрасли в психологи, как квантовая психологоия, нанопсихология, нарратология, историческая психология и др.
Опис
Ключові слова
историческая психология, дискурс, нарратив, этическое сознание
Бібліографічний опис
Історична психологія та мультикультурність : збірник статей ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 1 лютого-1 березня 2016 року : присвяч. 25 річниці заснування наук. шк. іст. психол. в ОНУ імені І.І. Мечникова / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова [та ін.] ; редкол.: Л. М. Дунаєва [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016.
DOI
ORCID:
УДК