Психологія адиктивної поведінки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Методичний посібник розроблений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для успішного освоєння знань та вмінь у майбутньої наукової та практичної професійної діяльності, а також для надання методичної допомоги студентам в організації навчально-дослідницької діяльності. У посібнику викладено систему теоретичних знань про механізми формування адикцій і адиктивної поведінки, фактори ризику та основні проблеми наркозалежної осо би сто сті, які є найбільш актуальними в контексті організації психопрофілактичної роботи та сприяють розвитку гармонійної, психологічно зрілої особистості.
Опис
Методичний посібник
Ключові слова
адиктивна поведінка, 053 Психологія, психологія адикцій, психодіагностика схильності до адикцій, організація психопрофілактичної роботи, попередження адиктивної поведінки, профілактика і реабілітація адикцій, формування залежної поведінки
Бібліографічний опис
Мостова Т. Д. Психологія адиктивної поведінки : метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти за спец. 053 «Психологія» / Т. Д. Мостова. – Одеса : Астропринт, 2022. – 67 с.
DOI
ORCID:
УДК
159.923-056.83:616-085(075.8)