Методи активізації учбово-творчої діяльності студентів при вивченні курсу «Психологія розвитку, вікова психологія»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Сучасна економіка відчуває потребу в кадрах, що володіють комунікативними здібностями, умінням генерувати творчі ідеї й швидко освоювати нові технології. Аналогічні вимоги пред'являє до особистості соціум – бути активним учасником у суспільних стосунках і у власній життєтворчості.
Опис
Ключові слова
психологія розвитку, вікова психологія
Бібліографічний опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання" . – Одеса, 2008 . Вип. 1 : Соціально-психологічний та культурно-історичний потенціал особистості: матеріали конф. молодих науковців, 26 квітня 2008 р . – 2008.
DOI
ORCID:
УДК