Віктимологічний аспект необхідної оборони

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вже довгий час тема самооборони є дискусійною, що пов’я- зано з невизначеністю меж, де закінчується необхідність спротиву і превенції правопорушення та починається заподіяння умисної шкоди своєму кривднику. При розгляді даного питання постають складнощі навіть при визначенні, хто є потерпілим, себто жер- твою, особливо, якщо йдеться про такий феномен, як перевищен- ня самооборони. Серед дотичних до даної тематики положень Конституції України можемо виокремити ст. 27, в якій зазначено, що «кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань» [1, ст. 27]. Громадянам нашої країни гарантоване право на захист себе, своїх близьких людей, оселі та недоторканності вищезазначеного незалежно від віку, статі, соціального статусу та можливості запобігти настанню про- типравних наслідків.
Опис
Ключові слова
самооборона, спротив, заподіяння умисної шкоди, перевищення самооборони, жертва, кривдник
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі : 6-ті юрид. читання : матеріали Міжнар. щорічної наук. дистанц. конф. (14 квіт. 2023 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; за заг. ред.: Т. В. Степанова, О. А. Чуваков. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК