Значення емоцій у житті людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Б. в.
Анотація
Емоція - це сила, яка спонукає розвиток індивідуальності, сприяє розвиткові особистості. Всі внутрішні зміни мають емоційну складову. Емоції являються одним з психічних станів. Вони відіграють важливу роль у житті людини. Все, що відбувається у житті має певне емоційне забарвлення. Будь-які події життя забарвлені тими чи інші емоціями. Згадуючи минуле, в першу чергу ми пригадуємо пережиті емоції, а вже потім самі події та їх деталі. Якби людина не переживала емоції, її життя було б сірим та безбарвним, схожим на життя робота.
Опис
Розквітання. Вип. 8: Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху/ ОНУ імені І. І. Мечникова , ІМЕМ , Наукове студ. т-во «Розквітання» ; відп. ред. В. М. Буганова. - Одеса, 2015.
Ключові слова
емоції, життя, людина
Бібліографічний опис
Розквітання
DOI
ORCID:
УДК