“Емфатичне it” в сучасній англійській мові та його граматична сутність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проблема т.з. “емфатичного it:”, або в іншій термінології — “розщепленого речення”, хоча і охоплює порівняно невелику за обсягом кількість випадків, належить до найбільш актуальних проблем англістики. Більше того, сягаючи корінням такого глибинного пласта мовознавства, як перетин мови н мислення, ця проблема має й загальнолінгвістичне значення. На гадаємо, що до речень з т.з. “емфатичним it” належать речення типу It was Winifred who went up to him (Galsworthy) .
Опис
Ключові слова
емфатичне it, англійська мова, граматична сутність, розщеплене речення
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК