Соціально -психологічні особливості сучасного акцентуйованого підлітка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
З кожним роком ми помічаємо, що все збільшується кількість делінквентних підлітків, розладів особистості, порушень поведінки, а наркоманізація та алкоголізація з кожним роком тільки «молодшають». Серед усіх акцентуацій характеру особливо виділяються криміногенні типи, тому що вони більшою мірою страждають дефектами поведінки, а також підвищеними ризиками алко-голізації, наркоманізаціі та особистісних розладів. Тому в даному дослідженні нас цікавило, як змінюється розподіл різних типів акцентуацій в популяції підлітків, а також частота адиктивної поведінки в їх середовищі.
Опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 4 : Теоретичні та практичні проблеми розвитку та реалізації потенціалу особистості: матеріали Всеукраїнської конференції молодих науковців, 29 квітня 2011 р. – Одеса, 2011 .
Ключові слова
підліток, акцентуація
Бібліографічний опис
Розквітання
DOI
ORCID:
УДК