Відчуття когеренції як модератор звязку ресурсність – самоефективність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасний соціальний простір характеризується підвищеною частотою негативних життєвих подій, психоемоційним навантаженням на особистість, зростанням випадків дезадаптивного реагування. Актуальність дослідження полягає в необхідності пошуку шляхів підвищення здатності індивіда долати стресові ситуації в умовах обмеженості ресурсів. Одним із таких шляхів може виступати є актуалізація когнітивних феноменів, певних стилів бачення світу, серед яких варто відзначити відчуття когеренції.
Опис
Ключові слова
когеренція, ресурсність, самоефективність
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров'я : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 квіт. 2019 р., Одеса). – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019.
DOI
ORCID:
УДК