Онтологічні категорії і функціонально-семантичні поля: відображуваність, конститутивність, ізоморфність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Функціонально-семантичні поля (далі ФСП) обов’язково ґрунтуються на певному категоріальному значенні, а тому (незалежно від того, чи є центром ФСП граматична категорія, чи ні) виступають організаторами комунікативної та шгнітивної функцій мови. З цього кута зору кожне ФСП можна віднести до одного з чотирьох аспектів — актуального, аналогового, логіко-орієнтованого та структурного. Актуальний і структурний аспекти пов’язані насамперед із забезпеченням комунікативної функції, а логіко-орієнтований і аналоговий — когнітивної функції. Так, напр., ФСП модальності, персональності забезпечують актуальний рівень речення, ФСП локативності, темпоральності — аналоговий, ФСП суб’єктносгі/об’єктності, становості, компаративності — логіко-орієнтований і т.д
Опис
Ключові слова
онтологічні категорії, функціонально-семантичні поля, ізоморфність, комунікативна функція
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК