Правове регулювання охорони морського середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
За визначенням О. Ф. Висоцького, правовий режим морського середовища слід розглядати як сукупність правових принципів та норм, якими керуються держави в процесі використання як самого морського середовища, так і його ресурсів. Правове регулювання охорони морських ресурсів можна визначити як сукупність правових приписів, які регулюють відносини щодо поліпшення та збереження сприятливого стану морських ресурсів, відтворення цих ресурсів, а також запобігання шкідливому впливу на них.
Опис
П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.) / відп. ред.: І. С. Канзафарова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2015 .
Ключові слова
Бібліографічний опис
П'яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 150-річчя Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, Одеса, 22 травня 2015 р.)
DOI
ORCID:
УДК