Визнання та виконання іноземних судових рішень: міжнародний вимір

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2305-0314
E-ISSN
2664-6234
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто основні положення проекту Конвенції про визнання і виконання іноземних судових рішень (13–17 листопада 2017 р.). Виявлено положення, які потребують додаткової аргументації та подальшого обговорення.
В статье рассмотрены основные положения проекта Конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений (13–17 ноября 2017 г.). Выявлены положения, которые требуют дополнительной аргументации и дальнейшего обсуждения.
The paper deals with the analysis of the Draft Convention on the recognition and enforcement of foreign judgments (November 13–17 2017 Judgment Project). Explored are provisions that require further study and discussion.
Опис
Ключові слова
міжнародна конвенція, міжнародна уніфікація, рішення іноземних судів, международная конвенция, международная унификация, решения иностранных судов, international convention, international unification, foreign judgments
Бібліографічний опис
Стрельцова Є. Д. Визнання та виконання іноземних судових рішень: міжнародний вимір / Є. Д. Стрельцова // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – Вип. 6(21), т. 2. – С. 177–181.
DOI
ORCID:
УДК
341. 1/.8