Розробка та впровадження міждисциплінарної освітньої програми «Ґрунтознавство та оцінка земель»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність підготовки спеціалістів-ґрунтознавців у контексті сучасних викликів, які нагально стоять перед суспільством, є беззаперечною. Оцінка ґрунтово-земельних ресурсів, практичні рекомендації щодо оптимізації земле- і ґрунтокористування, підвищення їх продуктивності аграріям є необхідною передумовою продовольчої безпеки та сталого розвитку. Однак, підготовка таких спеціалістів в реаліях сьогодення має свої особливості та проблеми.
Опис
Ключові слова
ґрунтознавство, ґрунтово-земельні ресурси, Одеський регіон, оцінка землі, освітня програма
Бібліографічний опис
Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження : зб. матеріалів ІІ міжнар. конф. (Одеса, 5-6 лип. 2021 р.) / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 182 с.
DOI
ORCID:
УДК