В.І. Липський-видатний ботанік XX сторіччя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Печатный дом
Анотація
Все життя він присвятив пізнанню світу рослин,причому завжди свої знання, вчився і вважав необхідним роботу з науковою літературою.Він закінчив Житомирську гімназію, а потім (1881) колегію П. Галагана у Кієві із золотою медаллю
Опис
Збірка містить тези доповідей, в яких відображено сучасний стан та головні напрямки робіт молодих вчених в галузях ботаніки, зоології, гідробіології, фізіології рослин, фізіології людини та тварин,мікробіології та вірусології, екології,а також молекулярної біології, генетики, біохімії та екологічного менеджменту.
Ключові слова
видатний ботанік, "Исследование о Флоре Бессарабии", "От Каспия к Понту"
Бібліографічний опис
Матеріли VI Міжнародної конференції молодих вчених "Біорізноманіття.Екологія.Адаптація. Еволюція.",присвячена 150-річчю від дня народження видатного ботаніка В. І. Липського (Одеса,13-17 травня 2013 р.)
DOI
ORCID:
УДК