Antropomorpnic nature of a mechanical doll

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The article focuses on the role of a doll as an object as well as a reflection of human culture and society. The object under review is a phenomenon of automatic dolls, which have the most evident influence on people’s mind. The article contains an observation of the function of a doll in child’s upbringing. It also exposes the problem of interaction of dolls and human beings in modem society.
Статья раскрывает роль куклы как объекта, отражающего состояние человеческого общества и культуры в целом. Рассматривается феномен куклы-автомата, имеющей наибольшее влияние на сознание человека. Статья содержит анализ функций куклы в детском воспитании. Также исследуется проблема взаимодействия куклы и человека в современном обществе.
Стаття розкриває роль ляльки як об’єкта, що є відображенням стану людського суспільства та культури в цілому. Розглядається феномен автоматичної ляльки, яка має найбільшу здатність впливати на свідомість людини. Стаття містить аналіз функцій ляльки в дитячому вихованні. Також досліджується проблема взаємодії ляльки та людини в сучасному суспільстві.
Опис
Ключові слова
history of dolls, dolls in culture, technocratic society, formation of personality, anthropomorphism, a doll and a man, история кукол, куклы в культуре, технократическое общество, становление личности, антропоморфизм, кукла и человек, історія ляльки, ляльки в культурі, технократичне суспільство, формування особистості, антропоморфізм, лялька та людина
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання