Про сезонні коливання солоності води в Тилігульськом у лимані (північне узбережжя Чорного моря)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Протягом останніх 250 років в Тилігульському лимані солоність води змінювалася від 0,5%о до 76,1%о, пересічне значення 11,5%о. Для співставлень і деталізації, в період окремих сезонів 2015-2016 рр. (осінь, зима, весна та ліго) автори відібрали 76 взірців (по 19 кожного сезону) та визначили їх солоність. Максимальне значення було взимку (23,79%о), а мінімальне — влітку (20,61 %о). Пересічне значення за весь рік 2015-2016 р. становило 21,96%і>. З підвищенням глибини солоність зростає, в інтервалі 0-21 м інтенсивність підвищення дорівнює 0,045%о на 1 м глибини. Протягом 60 років, що минули, (1956-2016 гг.) річні значення солоності Тилігульського лиману підвищуються від 1 і ,4%о до 21,96%о, а пересічні нарощування дорівнюють 0,176%о /рік
Северное побережье Черного моря является классическим лиманным. Одним из крупнейших лиманов здесь является Тилигульский лиман. Меньше других компонентов его природы изучена соленость воды, но особенно мало информации о солености в течение отдельных сезонов года. Авторами было отобрано 76 образцов воды, по 19 каждый сезон. Оказалось, что осенью соленость ΔSосн= 18,6-24,2%о; зимой ΔSзим = 21,1-25,0%о; весной ΔSв= 19,9-24,0%о; летом ΔSл= 13,2-23,0%о, в среднем за год — 21,96%о. За последние десятилетия соленость воды в лимане постепенно растет, в среднем на +0,176% в год.
Northern coast of the Black Sea is classic limanic type in Geography Sciences. All of coastal limans contain important natural resources, for instance, medicine mud and conditions of recreation. In the limans Fishermen rises sea-food products of valuable kinds. What is why salinity limanic water diagnose is very important for analytic accomplishment in Northern coasts of the Black Sea.
Опис
Ключові слова
узбережжя, лиман, вода, солоність, глибини, температура, сезон року, водообмін, зміни клімату, Черное море, лиманное побережье, соленость, глубина, изменения климата, Black Sea, limanic coast, liman, water, salinity, season, depth, climate changing
Бібліографічний опис
Науковий вісник Чернівецького університету
DOI
ORCID:
УДК