Сучасне мистецтво: зміна головної парадигми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ДонНУЕТ
Анотація
Стаття містить міркування щодо сучасної зміни основної парадигми художньої діяльності людства, що зумовило виникнення феномена «сучасне мистецтво». Визначено головні тенденції некласичного раціонального мислення, яке поступово витісняє і замінює класичне. Подано результати спроби систематизації основних ознак сучасного мистецтва, його стильових особливостей Окреслено термінологічний аспект проблеми. Розглянуто перспективи подальших досліджень цього питання.
Опис
Інтелект. Особистість. Цивілізація, тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем.- В.9
Ключові слова
бінарна логіка, квантовий ефект, постмодернізм, принцип вітальності, раціональне мислення, сучасне мистецтво
Бібліографічний опис
ІНТЕЛЕКТ. ОСОБИСТІСТЬ. ЦИВІЛІЗАЦІЯ, тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем
DOI
ORCID:
УДК