До питання правотворчої складової у діяльності національних судів України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Шпак В. Б.
Анотація
Основна функція судів полягає у здійсненні правосуддя з метою розв’язати спір на підставі закону та вимог загальновизнаних принципів судочинства. Незважаючи на те, що судова правотворчість не є офіційно визнаною в Україні, її слід виділяти у якості допоміжного виду правотворчої діяльності, що здійснюється органами судової влади з метою формування правових положень (позицій) за відповідними категоріями справ, які матимуть обов’язкову юридичну силу для судів та суб’єктів владних повноважень у подальшому. Судова правотворчість є важливою складовою як судового контролю за законністю рішень суб’єктів владних повноважень, так і для заповнення прогалин, конкретизації законодавства, його однакового застосування судами при вирішенні конкретних категорій спорів шляхом формування усталеної судової практики.
Опис
Ключові слова
правосуддя, правотворча складова, національні суди України, судова правотворчість в Україні, правотворча діяльність органів судової влади, принцип правової визначеності
Бібліографічний опис
«Світ наукових досліджень. Випуск 22» : матеріали Міжнар. мультидисциплінар. наук. інтернет-конф. (м. Тернопіль, Україна – м. Ополе, Польща, 27-28 верес. 2023 р.) / [редкол.: О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSZIA w Opolu. – Тернопіль : Шпак В. Б. – С. 139–141.
DOI
ORCID:
УДК