Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa

Анотація
Представлені основні методи морфо-фізіологічного вивчення рапани, їх камерального опрацювання, аналізу отриманих результатів та основ їх математичної обробки. Навчально-методичний посібник рекомендований студентам біологічних спеціальностей для практичних занять на курсі «Загальна гідробіологія», спеціальних курсах «Методи гідробіологічних досліджень», «Популяційна генетика», «Великому спеціальному практикумі» та при написанні кваліфікаційних робіт.
Опис
Ключові слова
Rapana venosa, морфометричний опис рапани, місце рапани в системі типу Molluska, рапана – агресивний інвазійний вид у Чорному морі
Бібліографічний опис
Топтіков В. А. та ін. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa. Навчально- методичний посібник / В. А. Топтіков, О. О. Ковтун, Т. Г. Алексєєва – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – 68 с.