Психологічна компетентність як показник особистісної зрілості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
В умовах інтенсивних соціальних змін в суспільстві потреба в психологічно стійкій, гармонійній особистості, що адаптується в різних умовах життєдіяльності, все більш зростає.Сьогодні найважливішими універсальними особистісними якостями є такі як: гнучке креативне мислення, адаптивність, націленість на результат, відповідальність за себе і за інших, стресостійкість та ін. При цьому, суттєво збільшується значущість навичок самоорганізації і саморефлексії, міжособистісного спілкування (уміння встановлювати контакти і вирішувати міжособистісні конфлікти, налагоджувати взаємодію знавколишніми та ін.), планування своєї діяльності. Тобто, можна констатувати, що соціальні зміни диктують вимоги до формування і застосування в процесі життєдіяльності суб’єкта особливих особистісних конструктів, які можна об’єднати категорією «психологічна компетентність».
Опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
Ключові слова
соціальні зміни, суспільство
Бібліографічний опис
Розквітання
DOI
ORCID:
УДК