Філософія Ф. Ніцше в українській літературі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Німецький мислитель Фрідріх Ніцше (1844-1900) своєю «філософією життя» фактично заклав основи філософсько-мистецького дискурсу модерності, для якого були ворожі будь-які прояви механістичного сприйняття дійсності, що породжували надію, віру в цінності та поступ. Ніцшеанство у своїй основі передбачало прокладення цілковито нових шляхів людського розвитку. Саме тому, на думку дослідників ніцшеанських ідей у творчості українських письменників початку XX ст., які звертають погляди на Ф. Ніцше як на зачинателя загальноєвропейської модерністської традиції, німецький філософ приваблював різних за своїми соціальними вподобаннями, темпераментом і талантом українських письменників, що ставили перед собою завдання віднайти альтернативний народницькому шлях розвитку української культури
Опис
Ключові слова
Фрідріх Ніцше, дискурс модерності, українські письменники
Бібліографічний опис
Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : наук. щоріч. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т .
DOI
ORCID:
УДК