Вплив консорціумів Lactobacillus plantar um на ростові характеристики деяких рослин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Було проведено дослідження стимулюючої активності окремих штамів бактерій Lactobacillus plantarum, виділених з рослинного матеріалу, та їх консорціумів щодо паростків крес-салату. В усіх випадках додавання лактобактерій у суспензії для обробки паростків виявлявся позитивний ефект на довжину стебел на коренів рослин, у порівнянні з варіантами вимоченими у воді. Кращий ефект у більшості випадків мали обробки 1% суспензією добових культур лактобацил. Застосування консорціума L. plantarum ОНУ 12 і L. plantarum ОНУ 355 збільшувало середні довжини стебел на 23,0%, а довжини коренів - на 9,7%. Застосування консорціума з лактобацил та Bacillus atrophaeus КВ майже у 55-60%) збільшувало середню довжину коренів. Сама по собі культура В. afrophaeits КВ не мала високої стимулюючої активності.
Опис
Ключові слова
6.040102 біологія, L. plantarum, В. atrophaeus, стимулююча активність, консорціум
Бібліографічний опис
Рева, К. І. Вплив консорціумів Laktobacillus plantarum на ростові характеристики деяких рослин : дипломна робота бакалавра / К. І. Рева; наук. кер. Н. В. Ліманська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Одеса, 2016. – 38 с.
DOI
ORCID:
УДК