Дослідження проблеми взаємозв’язку часової перспективи і усвідомлюваних цілей на різних етапах онтогенезу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
Категорія часу завжди була важливою для розуміння життя людини і світу. У психології інтерес до проблем, пов’язаних з часовими аспектами людського існування зростав протягом усього ХХ століття, але особливо стрімкі зміни відбуваються на протязі останніх десятиліть. Інтерес психологічної науки до проблеми часу невипадковий і пояснюється, насамперед, тим, що всі основні об’єкти дослідження в психології є динамічними феноменами, що розвиваються.
Опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 6 : Розвиток особистості у рамках просторової організації життєвого шляху: матеріали Міжнародної конференції молодих науковців, 25 квітня 2013 р. – Одеса : Принт Мастер, 2013.
Ключові слова
онтогенез, категорія часу
Бібліографічний опис
Розквітання
DOI
ORCID:
УДК