Стать та вік в традиційній культурі : Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спеціальності 032 історія та археологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стать та вік належать до універсальних категорій, адже вони є підґрунтям до формування стратифікації будь-якого суспільства від первісного до сучасного, основою процесу соціалізації, одним з основних компонентів ідентифікації особистості, відображенням специфіки культури.
Опис
Ключові слова
етнологія, охорона культурної спадщини
Бібліографічний опис
Стоянова Г. М. Стать та вік в традиційній культурі : Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спеціальності 032 історія та археологія / Г. М. Стоянова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2018. – 30 с.
DOI
ORCID:
УДК