Формування та функціонування моделей обліку ПДВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді+
Анотація
У сучасних умовах податок на додану вартість є одним з основних бюджетоутворюючих податків України. Своєчасна сплата податку запобігає включенню підприємств до переліку ризикових платників і допомагає уникнути штрафних санкцій з боку контролюючих органів. Проте досі невирішеною залишається проблема відсутності єдиної методики фінансового та податкового обліку податку на додану вартість. З одного боку, це ускладнює правильність визначення суми податку, яка підлягає перерахуванню до бюджету, що впливає на кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства, а з іншого – унеможливлює проведення незалежної перевірки з метою виявлення порушень. Таким чином, актуалізується необхідність пошуку механізмів уніфікації і гармонізації фінансового та податкового обліку податку на додану вартість з метою підвищення ефективності діяльності і здійснення контролю за показниками економічної активності суб’єктів господарювання.
Опис
Ключові слова
бюджетоутворюючі податки України, податки України, моделі обліку ПДВ
Бібліографічний опис
Перспективи регулювання соціально-економічних процесів в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 6 жовт. 2023 р.) [Електронне видання] / відп. ред. О. В. Побережець ; ред. кол.: Є. І. Масленніков, О. М. Савастєєва, Л. О. Масіна та ін. – Одеса : Олді+, 2023.
DOI
ORCID:
УДК