Основи сертифікації та організації роботи випробувальної лабораторії : методичні вказівки для студентів третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) вищої освіти спеціальності 102 «Хімія»

Анотація
Перехід України до ринкової економіки визначив нові умови для діяльності вітчизняних підприємств, фірм та організацій, в тому числі хімічного профілю, не тільки на внутрішньому, але і на зовнішньому ринках. Право підприємства на самостійність, незалежно від форми його власності, не означає повну свободу у рішеннях, а вимушує вивчати, знати та використовувати у своїй практиці "правила гри”, що прийняті у всьому світі. Міжнародне співробітництво по будь-яким напрямкам та на будь-якому рівні вимагає гармонізації таких правил з міжнародними та національними нормами. Стандартизація, метрологія і сертифікація в тому вигляді, як це було прийнято у роки “планової економіки”, не тільки не вписувалася у нові умови роботи, але й гальмувала або просто робила неможливою інтеграцію України у цивілізований економічний простір. Особливо яскравим прикладом цього є умови до вступу нашої держави до Всесвітньої торгової організації − ГАТТ/ВТО.
Опис
Ключові слова
основи сертифікації, завдання сертифікації, системи сертифікації, порядок проведення сертифікації, сутність і зміст сертифікації, випробувальні лабораторії, технічні бар’єри в торгівлі, інформування про відповідність
Бібліографічний опис
Основи сертифікації та організації роботи випробувальної лабораторії : методичні вказівки для студентів третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) вищої освіти спеціальності 102 «Хімія» / О. М. Чеботарьов, Д. В. Снігур, О. М. Гузенко. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2020. – 36 с.
DOI
ORCID:
УДК