Матеріали Державного архіву Одеської області про наукову діяльність архієпископа Херсонського і Таврійського Інокентія (Борисова)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Студіювання історії православної церкви впродовж XIX - XXI ст. не залишили поза увагою проблему діяльності ієрархів Південної України. В історичній літературі з'явилися дослідження, які стосувалися окремих персоналій, насамперед Херсонсько-Таврійського архієпископа Інокентія (Борисова). їх авторами здебільшого були історики церкви XIX ст., які на основі принципів позитивізму досліджували різні віхи його багатовекторної діяльності. Розширення джерельної бази з церковної проблематики на сучасному етапі розвитку історичної науки сприяло активізації подальших студій з даної проблематики.
Опис
Ключові слова
історія православної церкви, XIX - XXI ст., ієрархи Південної України, Херсонсько-Таврійський архієпископ Інокентій (Борисов), Державний архів Одеської області
Бібліографічний опис
Архів. Історія. Сучасність / Одеська обл. держ. адміністрація [та ін.] . – Одеса : Апрель, 2016 . – (Праці Державного архіву Одеської обл. ; Т.45) .Вип. 2 : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конф., присвяч. 95-річчю Державного архіву Одеської обл. (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р. / відп. ред.: С. Є. Березін . – 2016 .
DOI
ORCID:
УДК