Метрологічні основи хімічного аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У підручнику розглянуто методи математичної статистики, які застосовуються в аналітичній хімії. Підручник складено для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету хімії та фармації Одеського національного університету імені І. І. Мечникова при вивченні курсу «Метрологічні основи хімічного аналізу». Підручник буде корисним при вивченні курсів «Аналітична хімія», «Основи стандартизації та сертифікації» та стане у нагоді при підготовці здобувачів рівня Доктор філософії.
Опис
Ключові слова
підручник, аналітична хімія, математична статистика, хімічний аналіз, основи стандартизації та сертифікації
Бібліографічний опис
Чеботарьов О. М. Метрологічні основи хімічного аналізу : підруч. / О. М. Чеботарьов, Д. В. Снігур – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2019. – 229 с.
DOI
ORCID:
УДК