Передумови пожвавлення інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Фінансова криза та події, що розгорнулися на світовій арені в результаті неї, не могла не зачепити економіку України: криза вплинула майже на всі сектори економічного життя держави, призвела до структурних зрушень та низки проблем, які вимагають термінового вирішення.
Опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса) / МОН України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; екон.-прав. ф-т ; відп. ред. О. О. Нігреєва. — Одеса : Астропринт, 2015. - 284 с.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матеріали 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, присвяченої 150-й річниці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (25-27 листоп. 2015 р., м. Одеса)