Економічні наслідки вступу України в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Протягом останніх років Україна взяла економічний курс у бік країн Європейського Союзу. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, політичну частину якої було підписано 21 березня 2014 р., а економічну – 27 червня 2014 р., відкривала багато перспектив співробітництва з розвиненими країнами континенту, надавала можливість підвищити свій економічний розвиток і також мала зміцнити позиції України у світовій системі міжнародних відносин. Однією з найважливіших угод, яка була укладена між Україною та Європейським Союзом, є Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Опис
Ключові слова
зона вільной торгівлі, Європейський Союз, економічні наслідки
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
DOI
ORCID:
УДК