Розмежування складів злочинів за місцем скоєння злочину

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Наявність у законодавстві груп складів злочинів, конструкції яких вміщують ознаки, що тотожні за змістом з ознаками інших складів злочинів, викликає потребу відрізнити їх теоретично та розмежувати склади злочинів в процесі практичної діяльності. Судова практика в кримінальних справах, яка нині в Україні не відображає об’єктивних реалій, вже не може слугувати показником практичної придатності діючих законодавчих положень, орієнтиром для наукових пошуків. Судові рішення демонструють знехтування елементарних положень кримінального права, принципів кримінально-правової кваліфікації. Як доречно зауважив А. Жалінскій, лише тоді варто зважати на існуючу судову практику, коли суди дотримуються принципів законності, рівності громадян перед законом.
Опис
«Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» Матеріали науково-практичної конференції факультету права Панєвропської високої школи (27-28 листопада; Братислава; 2015 р.) - 2015.
Ключові слова
групи складів злочинів, місце скоєння злочину, суд
Бібліографічний опис
«Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» Матеріали науково-практичної конференції факультету права Панєвропської високої школи (27-28 листопада; Братислава; 2015 р.)
DOI
ORCID:
УДК