Темпераментное разнообразие персонажей художественной литературы

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
Темперамент принято рассматривать как врожденное свойство личности, а также как динамическую характеристику психической деятельности индивида. Таких взглядов на темперамент придерживались Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов.
Опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
Ключові слова
темперамент, художественная литература
Бібліографічний опис
Розквітання
DOI
ORCID:
УДК