Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту запасів на підприємстві

Ескіз недоступний
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто наукові основи обліку, аналізу та аудиту запасів підприємства; досліджено економічний зміст та завдання обліку, аналізу та аудиту запасів підприємства; надано організаційно- економічну характеристику досліджуваному базовому підприємству; розглянуто особливості первинного обліку запасів підприємства; досліджено сучасний стан аналітичного та синтетичного обліку запасів підприємства; проаналізовано напрямки удосконалення обліку, аналізу та аудиту запасів підприємства; здійснено аналіз операцій з запасів підприємства; досліджено методику проведення аудиту запасів підприємства; надано аудиторський висновок з аудиту запасів для досліджуваного базового підприємства.
Опис
Ключові слова
071 облік і оподаткування, підприємство, удосконалення, методика, облік
Бібліографічний опис
Паршина, Ю. О. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту запасів на підприємстві = Current status and ways of improvement accounting analysis and audit of stocks at the enterprise : дипломна робота магістра / Ю. О. Паршина. – Одеса, 2021. – 99 с.