Застереження про публічний порядок у праві Франції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Усім національним правовим системам сучасності є добре відомим правило, що дозволяє відмовити у визнанні та виконанні винесеного за їх межами іноземного судового або арбітражного рішення у разі, коли таке рішення суперечить базовим принципам і нормам, які складають основу внутрішньодержавного права.
Опис
Ключові слова
доктрина, Франція, порядок, практика
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК